Tilskudsgivere

GRO er støttet af Vækstforum Sjælland, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

      

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt