Om GRO

GRO er et ambitiøst fødevareprojekt, der har som mål at skabe vækst i Region Sjælland gennem innovation og uddannelse inden for mad og måltider. Projektet vil skabe erhvervsudvikling gennem nytænkning på fødevareområdet.

Projektet er målrettet alle fødevarerelaterede erhverv, men også virksomheder indenfor f.eks. turisme, design og kultur, der indirekte arbejder med fødevarer, er velkomne i projektet. VI forventer en overvægt af små og mellemstore virksomheder

Projektets planlægger med udviklingsforløb, kompetenceudvikling, workshops og events, som kan skabe vækst sammen med din virksomhed

GRO består af to projekter et regionalfonds- og et socialfondsprojekt, og der står en bred vifte af videns-, oplevelses- og uddannelsesinstitutioner bag og løber frem til medio 2014.

GRO har tre indsatsområder

Forretningsudvikling og branding i og uden for regionen, hvorved der kan skabes en øget tilgængelighed af sunde, velsmagende og bæredygtige regionale fødevarer og måltider for både borgere, institutioner og virksomheder

Produkt-, service og konceptudvikling; Innovation omfatter fornyelse af både fødevareprodukterne, processer og organisation, forretningsmodeller samt markedsafsætningen (herunder særlige sjællandske brands)

Kompetenceudvikling i hele fødevareerhvervet; vil koble innovation, forandringsprocesser og oplevelser sammen med faglighed, ernæring og produktudvikling. Samarbejde på tværs af niveauer vil kunne overføre forskningsresultater og viden til lavere niveauer

 


Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt