Kvindelige iværksættere skaber Eventrute

Eventruten

Særlige, ærlige, lærerige, aktivitetsprægede oplevelser i lokalområdet.
Kort tur, designet til børn på bagsædet.
Prisbillige oplevelser for en børnefamilie på tur.

Dette er tre af dogmerne for Eventruten, som er et samarbejde mellem fødevareproducenter og besøgssteder i det lidt ukendte bagland til Køge om at skabe og markedsføre lokale oplevelser.

Samarbejde om oplevelser

Som opfølgning på GRO´s kursusforløb for mindre fødevareproducenter på UCR i Roskilde, hvor der har været fokus på bl.a. oplevelsesøkonomi, salg, markedsføring , hjemmesider og brugen af de sociale medier, har vi ved hjælp af workshops og arbejdsmøder arbejdet målbevidst med  at skabe rammer, der gør det muligt for deltagerne at etablere og udvikle netværk og samarbejder om forretningsidéer.

For Camilla Fougner fra Østervang Gårdmosteri, Lotte Svendsen fra Pilely Gartneri og Pia Winther Bargholz fra Pinello betød dette, at de fik mulighed for at udvikle deres idé om Eventruten. Det der først var en løs idé om et samarbejde, førte d. 12. december 2013 til stiftelsen af foreningen ”Eventruten”.  Ved det første stormøde i januar deltog 18 interesserede virksomheder, hvoraf 12 straks meldte sig ind i foreningen, herunder Visit Køge som støttemedlem. Siden er det gået hurtigt med planlægning af årets events.

Vi mødes med to af stifterne, Camilla og Pia, på Østervang Gård, hvor vi ser dyrebørn, gårdbutik, cafékøkken og den kommende drivhuscafé, inden de to engagerede kvinder fortæller om Eventruten – en fortælling, der undervejs fører os ud ad mange spændende biveje.

Premiere med mange besøgende

Eventruten havde premiere Palmesøndag med et program, der bød på ølsmagning hos Restaurant Malerklemmen, Forårs-rabarber-event på Søbakkegaard og rundvisning på Pilely Gartneri. Omkring 50 personer valgte at bruge dagen på at følge ruten rundt til de gode lokale oplevelser, og det beskriver Eventrutens travle arrangører som en stor succes.

Eventruten er ikke en fast rute med oplevelser, men en kombination af pop-op-events på en bestemt dag. Nogle af de deltagende virksomheder har åbent for kunder og besøgende altid, eller i hele sommersæsonen, andre åbner kun op for besøgende, når der annonceres events. Og netop dette, at gæsterne får mulighed for en særlig oplevelse, som ellers ikke er tilgængelig, er en vigtig del af konceptet for Eventruten.

Samtidig er det vigtigt for arrangørerne, at det er prisbillige oplevelser, så børnefamilierne kan drage på oplevelsestur i nærområdet uden at skulle have mange penge op af lommen.

Højt ambitionsniveau

Der er lagt planer for resten af sæsonen frem til efterårsferien og med et arrangement om måneden, bortset fra juni, hvor der er to arrangementer, bliver det en travl sommer. Ambitionsniveauet er højt. Når man til Mors Dag kan smage Asti på Aakanden, besøge Fru Hansens chokoladeværksted til Flødebollefestival og opleve kunst og dyrebørn på Østervang Gård, er der skruet godt op for forventningerne og god grund til glæde sig til sommerens oplevelser i området mellem Køge, Jersie, Store Salby og Slimminge.

Der er tre aktører i hvert Eventrute-arrangement, så det sikres, at de besøgende kan nå alle aktiviteter på en dag. Samtidig øger det chancen for god tilslutning hos de enkelte arrangører. Allerede nu er der et aktivt samarbejde i gang mellem de enkelte arrangører, hvor man enten hjælper hinanden, sælger hinandens varer eller lægger lokalitet til en andens aktivitet.

Der er fremstillet tre ”markedsføringskufferter”, som går på skift mellem de deltagende arrangører. Kufferten indeholder skilte, bannere m.v., som kan anvendes på event-dagen. På den måde sikrer arrangørerne genkendelighed hos de besøgende fra gang til gang, – der er således stort fokus om vigtigheden af at brande Eventruten.

Fremtiden for Eventruten

Eventruten har også en hjemmeside og en facebook-side, hvor arrangementerne offentliggøres. Derudover annonceres arrangementerne ved at hænge plakater op i de lokale forretninger, hvor opbakningen og interessen har været meget positiv.

Camilla og Pia er enige om, at Eventruten skal udvikle sig, så den ikke lukker sig om sig selv, men forbliver åben for nye idéer og input. Foreningen er  og derfor også indstillet på at samarbejde med aktører fra naboområder. De to kvinder understreger,  at de også meget gerne videregiver erfaringer fra deres arbejde med Eventruten, hvis andre vil starte noget tilsvarende op.

På spørgsmålet om økonomien i foreningen, siger de to kvinder bag Eventruten samstemmende, at aktiviteterne ikke primært handler om omsætning. Det vigtige er markedsføringen af området samt at gøre gæsterne opmærksomme på de mange fine lokale oplevelser, virksomheder og besøgssteder. Det er klart, at den enkelte aktør i Eventruten øger sin mulighed for eksponering af sin virksomhed, men Eventruten som forening er fokuseret på at markedsføre eventsamarbejdet og ikke den enkelte virksomhed.

Dejligt bare at kunne hjælpe

Flere gange i samtalen fremhæver de, hvilke givtige samarbejder der allerede er opstået mellem flere af aktørerne takket være samarbejdet om udvikling af de enkelte eventruter, og er overbeviste om, at netop dette er en vigtig faktor for at udvikle de enkelte forretninger.  Men som Camilla Fougner siger i slutningen af samtalen ”Det er også dejligt bare at kunne hjælpe”.

Sådan har vi det også i GRO. Det er dejligt at have været med til at hjælpe dette dejlige initiativ i gang, og vi glæder os til at følge med i udviklingen.

Se mere om Eventruten på www.eventruten.dk

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt