konkret eksempel på – hvordan forskning gør en forskel i et lille lokal miljø.

gyldenholm

Og hvordan Strategiske Innovationsprocesser med fokus på forretningsmodeller og oplevelsesøkonomi skaber synergi i Landdistrikterne.

RUC har i regi af GRO” Grønne Regionale Madoplevelser” & INVIO hen over den seneste tid afholdt innovationsforløb for de mange Ildsjæle og små fødevareproducenter, der er i Region Sjælland. Selve forløbet var tilrettelagt, så de enkelte grupper skulle arbejde med deres egen case, og dermed også med egne udfordringer. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive, og de har blandt andet været meget glade for forløbets strukturerede tilgang til idegenerering og det strategiske fokus på oplevelsesperspektivet samt ikke mindst, hjælpen til at få udarbejdet en gennemtænkt forretningsplan, så initiativet og ideerne kan omsættes til konkret handling og derved eksisterer på længere sigt. Derudover har deltagere meldt tilbage at de også i anden sammenhæng ser muligheder i at bruge de kompetencer, de fik ud af vores forløb. Det være sig blandt andet frivillig arbejde i forbindelse med landdistriktsudvikling, samt andet socialgavnligt i lokalmiljøerne.

Deltagere – Joan & Peter Thorlin udtaler – ”Vi har begge fået et stort udbytte af workshoppen. Et udbytte, som vi begge kan bruge i praksis i vores arbejde med fødevareevents. Da vi er personer med meget forskellige interesser og kompetencer, har vi hver især fået et meget forskelligt udbytte af workshoppen. Berit og Jesper har planlagt en workshop, hvor der tages udgangspunkt i deltagernes kompetencer og interesser. De har ikke afholdt en workshop, hvor den ene specialist efter den anden, har holdt en forelæsning i traditionel akademisk forstand. Det har mange af regionens fødevareproducenter oplevet igen og igen. De er ikke interesseret i den form for kompetenceudvikling. De har ikke tid til at være studenter, fordi de er på arbejdsmarkedet og har mere brug for ny praktisk og jordnær rådgivning omkring et konkret problem i virksomheden. Viden som supplerer og udbygger deres egen viden om problemet i virksomheden. Berit og Jesper kender fødevareproducenternes holdning og de har haft en vanskelig opgave, da deltagerne i workshoppen havde meget forskellige kompetencer og interesser. Nogen var forbrugere og nogen var producenter. Vi tror alligevel, at de fleste, som os, har fået et godt udbytte af workshoppen, fordi deltagerne blev involveret og selv skulle være aktive. Vi håber derfor at Region Sjælland og Vækstforum i fremtiden vil støtte de aktiviteter i GRO-projektet, som tilbyder denne form for kompetenceudvikling. Med venlig hilsen Joan og Peter Thorlin, Fødevarenetværk Lolland-Falster.”

Netop denne case er et levende bevis på, at et af de springende punkter i forhold til at øge innovationskompetencerne og skabe varige forandringer er, at initiativer som GRO og InVio formår at gøre forskningen vedkommende for den enkelte gruppe, hvor man på det helt praktiske plan kan relatere forskningen til den aktuelle hverdag. Når det sker, kan forskningsinstitutionernes store viden yde et væsentligt bidrag til styrkelsen af erhvervslivets innovationsevne og –kapacitet.

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt