Invitation – Til vækstforløb om Innovation og forretningsudvikling i turisme erhvervet

 

 

Kære Restauratør, Hotelejer eller Leder af anden virksomhed med tilknytning til Turisme !

Din virksomhed kan opnå en økonomisk gevinst, hvis du bliver klædt på til at arbejde strategisk med innovation og forretningsudvikling i forbindelse med de oplevelser i allerede giver jeres gæster. Det handler om at spotte det unikke ved din virksomhed og så arbejde strategisk med det gennem branding, storytelling, produktudvikling, add-on service, design og sidst men ikke mindst, at få lavet den rigtige forretningsmodel.

Dine udfordringer – Merværdi eller effektivisering?

Oplevelsesinnovation er et tilbud til din virksomhed om at træde ud af priskonkurrencen og i stedet skabe vækst gennem forretningsudvikling.

Oplevelser giver ny værdi til din virksomhed

Kender du dine gæster? Og er du bevidst om hvilke følelser din virksomhed og dine produkter vækker hos kunderne?

Vil du vide hvordan du kan differentiere dit produkt på markedet & Vil du opleve hvordan du kan øge fortjenesten og få mere loyale gæster ved at tilføre dit produkt oplevelsesmæssig merværdi?

Så er det her vækstforløb det du mangler.

Hvordan?

Vækstgruppeforløbet er en unik ramme der vil variere mellem teori og praksis. Den vil bestå af korte indlæg, konkrete virksomhedscases og praktiske øvelser med fokus på at skabe forretningsudvikling i din virksomhed.

Hvilket udbytte kan du forvente?

Efter du har deltaget i forløbet, har du fået du konkrete værktøjer du sagtens selv kan bruge på et senere tidspunkt, samt ikke mindst, har du fået individuelt sparring med en konkret idé, lige fra udviklingen til en gennemarbejdet realistisk forretnings –  og handlingsplan plan for idé.

Forventninger til dig

Vi forventer at du deltager aktivt i forløbet og udvikler din egen idé til hvordan oplevelser kan give merværdi i din virksomhed.

Hvornår?

Forløbet er heldagsworkshops, og vil blive afholdt fra 9.00 – 16.00 på følgende datoer

-      Tirsdag den 9. April

-      Tirsdag den 23. April

-      Tirsdag den 7. Maj

-      Tirsdag den 28. Maj

Vil du deltage?

Det er gratis at deltage for turisme – og relaterede virksomheder fra Region Sjælland. Der er plads til 20 virksomheder i forløbet.

Det anbefales meget at hver virksomhed deltager med 2 repræsentanter af hensyn til muligheden for intern sparring og udvikling.

Programmet er under udarbejdelse, og vil hurtigst muligt blive vedlagt her

For yderligere spørgsmål kan du kontakte:

 

Projektmedarbejder

Jesper Zeihlund på 51 31 99 69 eller mail jze@ruc.dk

 

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt