”International fokus og interesse for Dansk gastronomi – kan og skal løfte gastronomisk turisme potentiale og skabe vækst i vores yderområder”

groentsager-vdk

”International fokus og interesse for Dansk gastronomi – kan og skal løfte gastronomisk turisme potentiale og skabe vækst i vores yderområder”

Berit N. Olesen & Jesper Zeihlund – Roskilde Universitetscenter / GRO ” Grønne Regionale Madoplevelser”

Man kunne næsten foran ledes til at sige ” At det næsten er for godt til at være sandt”, men faktum er at det er sandt – De internationale øjne er igen rettet mod Dansk Gastronomi, og det giver igen tid til at tænke strategisk udviklingspotentiale for turismen i Danmarks Yderområder. Man skal smede mens jernet er varmt, og det er det i den grad på det gastronomiske område, og har i øvrigt været det længe.

Danmark har siden Noma kom på verdenskortet med ” New Nordic ”, haft en betragtelig vækst i turister der kommer på grund af netop gastronomien. Det blev så ikke mindre interessant da Rasmus Kofoed vandt guld ved Bocuse dór for få år siden, og så nu en sølvmedalje til Jonas Foldager fra Søllerød kro.

Det har mange andre kvalitetsrestauranter i Danmark haft glæde af, og vil helt sikkert fortsat have det, så umiddelbart må man sige at det jo er fantastisk på så kort tid, at få Danmark, sat på det gastronomiske verdenskort – Men hvis vi ser på det i et større perspektiv, så kan vi få de efterspurgte og tiltrængte positive synergier uden for Danmarks storbyer.

Globale mega trends som lokal produceret, sporbarhed, bæredygtighed er i kraftig fremgang overalt på kloden, og eftersom at der kommer mere og mere opmærksomhed på det i forbrugernes hverdag, vil det også have en stor betydning for manges ferievalg, ikke mindst de mennesker der allerede nu kommer af gastronomiske årsager. Segmentet der rejser efter gastronomiske oplevelser har ofte samme præferencer som ovenstående, så derfor har de mange ”Gastro turister” der kommer på grund af den store mængde gastronomiske spiseoplevelser, som udgangspunkt en stor generel interesse for gastronomi, og er derfor selvfølgelig også interesseret i at få et indblik i nogle af de unikke fødevare, samt deres producenter vi også har, og opleve den meget gennemsigtige fødevareproduktion nogle producenter har.

Den regionale udvikling i Yderområderne har derfor en unik chance for at få en bid af den gastronomiske succes. Vi har allerede stærke innovative fødevareklynger i Danmark.

Læsø var nogle af de første til at få struktur på deres små fødevareproducenter, Bornholm kom hurtigt efter, og fik også en stor succes i forhold til turisme, Samsø har sat deres aftryk i forbindelse med fødevarer, men der er plads til mange flere. Som udgangspunkt viser erfaringer fra vores naboland England, at et enkelt fyrtårn kan løfte et helt lokalområde.

Eksempelvis har River Cottage med Hugh Fearnley-Whittingstall i spidsen fået løftet hele gastroturismen i Devon til uforståelige højder. Det skal så lige siges at England i mange år har haft store traditioner for små virksomheder i yderområderne (Rural business ) . De oplevede for mange årtier siden tab af arbejdspladser i landområderne, blandt andet da jern og kulindustrien stille og roligt blev af mindre betydning – Derfor er de selvfølgelig meget længere end Danmark, men mønstret er det samme, og et sted skal man jo starte.

Hvis vi ser på det før omtalte eksempel i Engelske Devon, så har River Cottage medført mange andre slags virksomheder, der alle støttes og bæres af en stor Gastronomisk aktør, der så har medført traditionelle turisme erhverv, så som kunsthåndværk, Antikviteter og lignende.

Man skal huske på at mange af de små virksomheder der skabes i relation til ”Gastroturismen”, er til stor samfundsgavn generelt, da det ud over konkret økonomi til enkelte personer, også bidrager til et positivt billede af lokalområdets helhed, og som dermed at med til at skabe en attraktiv identitet for området, som så kan medfører befolkningstilvækst, samt endnu flere traditionelle arbejdspladser, og dermed selvfølgelig så en bæredygtigt økonomi for hele lokalsamfundet.

Fyrtårnene skal spottes og understøttes – de kan næsten alene skabe synergi og fremdrift, samt hvis et område er så heldig at have flere af slagsen, så er det oplagt, at koncentrerer indsatsen om disse, for som man siger ” Hvis det regner på præsten, så drypper det på degnen”.

Sammenhængen i en helstøbt lokal turismeprofil kræver en udviklingsvillighed fra de traditionelle turismeaktører, da ”Gastroturisten” ikke er som de almindelige turister. De er utrolig opmærksomme på helhedsoplevelser, og at deres forventede billede stemmer overens med det de møder.

Det giver så anledning til at opfordre til at man prøver at se ens turisme destination som helhed, og at alle aktører hver især bidrager til at dette helhedsbillede bliver i overens stemning med det madturisten forventer, forlanger og i sidste ende oplever.

En anden ting vi skal være opmærksom på i Danmark, er at vores ”Afstandsskræk” ikke altid holder stik med andre nationaliteters syn på dette. Eksempelvis syntes vi i Danmark at 150 km er alt for langt, til at vi kan skabe synergier på så lange afstande, men hvis vi tænker lidt over det, når vi selv har ferie, så er det ikke utænkeligt, at vi også selv transporteres os flere hundrede kilometer for at få en specifik oplevelse.

Så løsningen er klar – men ikke nem – Der skal sættes konkret fokus på dem der kan løfte den gastronomiske interesse for det enkelte lokalområde, samt skal de supporterende erhverv, så som hotel, restaurant, feriehusudlejning, campingplads samt mange andre traditionelle turismeerhverv have hjælp til konkret produktudvikling, ved at man støtter værdikæden i fødevarerne, lige fra producent til gastronomisk udbyder, for hvis man finder fælles fodslag og interesse, hvor alle har gavn af alles unikke bidrag, så vil man få en gastronomisk destination, der ikke bare er af høj kvalitet, men også har en særegen profil, som vil være interessant for mange også udenlandske turister, og som så kan bidrage til en bred vækst til gavn for hele lokalområdet.

Alle Danmarks lokalområder skal med, da der på området her er et særdeles stort uudnyttet potentiale, og eftersom den store forskel Danmark har at byde på i forhold til fødevare, så er der rigeligt plads til at alle kan få skabt en unik platform, hvor netop deres lokalområde har gøre sig gældende.

I vores hverdag arbejder vi intensivt med Gastroturisme  i Region Sjælland, der på trods af den relative lille størrelse, har mange forskellige kategorier af fødevare, der på grund af jord og klima trives netop bedst der hvor de nu er. Hvis man så ser på Danmark som helhed, så bliver billede mere bredt, og i den grad mangfoldigt. Umiddelbart vil man sikkert sige, at lokalområder ville skulle konkurrer mod hinanden, men sagen set i et stort perspektiv, viser netop, at den brede palet der overordnet er i Danmark, set fra den internationale turist kun gør det mere attraktivt – For vi skal lige huske, at det sværeste er begyndelsen, hvor en ny turist skal vælge om de overhovedet vil komme!

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt