Grønne Regionale Madoplevelser lukker og slukker!

GRO_1_HåndBog_UCR_Cover_270814GRO_2_HåndBog_GRO_Cover_270814GRO_3_HåndBog_ØDT_Cover_270814GRO_4_HåndBog_RUC_Branding_Cover_270814GRO_5_HåndBog_RUC_Oplevelse_Cover_270814

Grønne Regionale Madoplevelser lukker og slukker!

Den 31. august 2014 er det slut med aktiviteter i projektet.

Det har været 3½ spændende år med rigtig mange forskellige aktiviteter, takket være den brede kreds af aktører der har samarbejdet om projektet, samt de meget forskellige typer af deltagende virksomheder der har lokale fødevarer som omdrejningspunkt.

Netop det brede samarbejde har gjort det muligt at tilgodese de enkelte virksomheders behov for innovations- og udviklingsforløb. Via de mange forskellige kompetencer aktørkredsen besidder, og det indbyrdes kendskab til hinanden der er opbygget, har vi kunnet placere virksomhederne der hvor projekt aktiviteterne har passet med behovene. Det har ledt til mange forskellige innovationer og udviklingstiltag i virksomhedernes strategier, kommunikation, samarbejde, oplevelsesudvikling, service, produkter m.v.

Vi vil gerne takke alle de deltagende virksomheder for deres engagement og vilje til udvikling. Vi håber de idéer og værktøjer I har tilegnet Jer i de forskellige forløb i projektet, også fremover kan medvirke til fremadrettet udvikling af Jeres virksomheder.

Tak fra aktørerne bag projektet, Roskilde Universitet; Roskilde Festival, Østdansk Turisme, University College Sjælland, Uddannelsescentret i Roskilde og Grønt Center.

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt