GRO resultater præsenteret på international forskerkonference om lokal mad, turisme og regional udvikling

ruc-koral

GRO resultater præsenteret på international forskerkonference om lokal mad, turisme og regional udvikling.
Jon Sundbo fra RUC har præsenteret resultater fra GRO projektet på en international konference om turisme, lokal mad og regional udvikling. Konferencens emne var højst relevant for GRO. Konferencen blev afholdt på Linea Univeristet i Kalmar, Sverige, 30. september-1. oktober. Forskere fra hele verden præsenterede forskningsresultater om emnet. Konferencen bekræfter at lokal mad betyder meget for turismeudviklingen i landdistrikter. Der blev også præsenteret mange gode eksempler på udviklingsprojekter fra hele verden, hvor lokal mad har været basis for turismeudvikling. Derimod er det ud fra forskningen stadig et åbent spørgsmål hvor megen regional økonomisk og jobmæssig vækst turisme baseret på lokal mad skaber. Vi ved ikke om det kan opveje nedgangen forårsaget af landbrugets industrialisering og koncentration i landdistrikter.
Jon Sundbo præsenterede et papir, Local food networks and local development  Three Danish cases, forfattet af PhD Safania Eriksen og ham selv. Papiret bygger på to cases i GRO projektet sammenlignet med Bornholm.

 

Læs mere om Forskningen her – local foodnetworks and local development

- – -

Jon Sundbo, Professor in Business Administration

Roskilde University, Department of Communication, Business and Information Technologies

PO Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark

Tel. +45 46742161, mob. +45 40380497. sundbo@ruc.dk

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt