Fødevareerhvervet 2025 ?

past-and-future

Fremtidsscenariet for fødevareområdet anno 2025 – ’Mad til hverdag og fest’

forskningsgruppen på Roskilde Universitet det fremtidsscenarie,vi har udpeget til at være et væsentligt input i udviklingen af en brugbar strategi for Region Sjælland.

Afsætningsmulighederne for fødevarer fra Region Sjælland afhænger af udviklingen i det øvrige Danmark og hele verden. Derfor handler scenariet primært om den globale udvikling, men det har også fokus på de forskellige forudsætninger for udviklingen i Danmark og specielt i Region Sjælland.

I vores arbejde fremkom også scenariet ’Havets genkomst’. Vi har placeret dette scenarie som bilag, da vi ikke anser det for at være egnet som grundlag for en strategi, idet Region Sjælland mangler væsentlige forudsætninger for at realisere dette scenarie herunder en

udviklet akvakultur med fiskefarme og industrier til at udnytte planter og alger i havet. Grundstenene for de scenarier, der gennemgås, er de sandsynlige udviklinger, eksperter peger på. Disse udviklinger bygger på nutidige tendenser, der naturligvis kan blive påvirket af ændrede internationale og lokale forhold. De fremkomne scenarier kan anvendes i regionens fremtidige erhvervsudviklings-strategi i relation til fødevareerhvervet

Link til Fremtidsscenariet – Fremtidsscenarierne præs

 

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt