Distribution – løsningsorienteret kompetenceudvikling

distribution_web

Når vi i GRO-projektet har arbejdet med de mange engagerede, kvalitetsbevidste fødevareproducenter i regionen, har et  af de tilbagevendende samtaleemner været problemet med at få bragt de friske fødevarer fra producent til køber hurtigt, billigt og sikkert.

Der har i årenes løb været flere lokale initiativer til en løsning på distributionsproblematikken, men ingen af dem har været overlevelsesdygtige, så det var tydeligt, at der måtte en anden tilgang til.

I foråret 2013 inviterede  GRO derfor i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland repræsentanter for fødevarenetværkene til et møde om distributionsudfordringen. Deltagerne berettede om deres lokale initiativer, behov, frustrationer, ønsker og drømme, og vi lyttede.

Med udgangspunkt i de emner, der dukkede op på mødet, sammensatte vi et kursusprogram over 6 aftener, der blev afviklet henover den forgangne vinter. I kursusrækken, hvor dygtige undervisere fra EaSj har klædt deltagerne på inden for emner som kvalitet, prissætning, logistik, organisationsformer, IT-systemer og emballage, har der deltaget en række fødevareproducenter og netværkspersoner fra snart sagt alle hjørner af Sjælland.

Parallelt med forløbet har nogle af de deltagende netværk arbejdet konkret med egne lokale løsninger. F.eks. har Fødevarer i Odsherred udnyttet muligheden for at lade en gruppe studerende fra EaSj, Campus Køge arbejde med Odsherred som case. De studerende har analyseret behovet for distribution, mængder samt priser og har skitseret mulige løsninger, som de ved afslutningen af forløbet også har fremlagt for alle kursusdeltagerne. En af konklusionerne fra analysen var, at der var relativt få producenter, hvorfor det syntes svært at få balance i økonomien, når der arbejdes med et snævert geografisk område.

Ved den sidste kursusaften stod det klart, at der var stor interesse for at arbejde hen imod en fælles løsning på distributionsudfordringen. Samtidig kom der fra RUC en henvendelse om, at også Præstø Madmarked var interesseret i at medvirke til skabelsen af en fælles distributionsløsning

Efter et indledende møde med de interesserede parter i april, blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der bistået af  GRO, RUC og EaSj arbejder med et oplæg til en model for distribution af lokalt producerede kvalitetsfødevarer på Sjælland, Møn, Lolland og Falster.

Arbejdsgruppen arbejder primært med principperne for et samarbejde og en mulig organisationsform, mens en gruppe specialestuderende fra EaSj, Campus Køge har tilbudt at arbejde med en konkret model for selve distributionen, dvs. ordrehåndtering, planlægning af distributionen og selve kørslen.

I arbejdsgruppen er der enighed om, at der ønskes skabt en non-profit organisation, der skal håndtere ordrer, distributionsplanlægning og levering, mens salget fortsat skal ske direkte mellem producent og aftager, da alle deltagende vurderer, at netop den tætte kontakt er udslagsgivende ved de lokalt producerede kvalitetsvarer.

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt