Aktiviteter

Gå til kalenderen, hvis du vil læse om igangværende og kommende projekter og events.

GRO har tre indsatsområder

Forretningsudvikling og branding i og uden for regionen, hvorved der kan skabes en øget tilgængelighed af sunde, velsmagende og bæredygtige regionale fødevarer og måltider for både borgere, institutioner og virksomheder

Produkt-, service og konceptudvikling; Innovation omfatter fornyelse af både fødevareprodukterne, processer og organisation, forretningsmodeller samt markedsafsætningen (herunder særlige sjællandske brands)

Kompetenceudvikling i hele fødevareerhvervet; vil koble innovation, forandringsprocesser og oplevelser sammen med faglighed, ernæring og produktudvikling. Samarbejde på tværs af niveauer vil kunne overføre forskningsresultater og viden til lavere niveauer

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt