2012 Året der gik & Året der kommer – En status fra RUC

ein_web_icon

For Grønne Regionale Madoplevelsers team på Roskilde Universitet – Et Regionalt Udviklings projekt med Erhvervsnært perspektiv og konkret udbytte – Hør selv her !

Projektets alsidige perspektiver, samt den erhvervsrette fokus og jordnærhed.

Vi startede Grønne Regionale Madoplevelser vækst initiativet i 2012, og forventningerne var store – Fødevareområdet i Region Sjælland er af en størrelse der er ualmindeligt alsidigt, og med mange producenter, der kvalitetsmæssigt er i den absolutte top – Også globalt. Det siger sig selv, at med et sådan råstof, kræver det en både stor indsigt, samt en generel høj faglig viden. RUC bidrag til GRO, omhandler mange områder, men hovedsagligt er fællesnævneren for dem alle – Innovation og forretningsudvikling.

RUCs teams forskelligartet kompetencer og erhvervserfaringer og relationer er banebrydende afgørende for det generelt endelige udbytte.

Vi har på RUC gjort os umage at sammensætte et hold der hver især har unikke kompetencer der sammenlagt kan løfte veldokumenteret teoretisk viden og forskning ud af universitetsmiljøet, og grundfælde i den enkelte erhvervsvirksomhed, så virksomhedens egne ledere og medarbejder forankre den relevante viden i den enkelte virksomhed. Derfor er teamet også meget utraditionelt, sammensat, ud over det RUC stærke forskere, som Professor Jon Sundbo, med flere, er for eksempel Projekts daglige leder Berit Olesen oprindelig uddannet Dyrlæge, samt har hun en Masteruddannelse i Oplevelsesledelse fra Roskilde Universitet. GROs projektmedarbejder Jesper Zeihlund har et praktisk perspektiv på området, nemlig i form af en oprindelig faglig uddannelse fra restaurations branchen, samt en årrække som selvstændig rådgiver i praktisk orienteret oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Derudover er der mange andre der hver især bidrager med unik viden, erfaringer, samt relationer til at, RUC team er et stort aktiv for GRO effekt for Region Sjællands fødevarerelaterede virksomheder.

Vores første indsats i 2012 var Innovation baseret på kundeoplevelser, nærmere betegnet ” Oplevelsesbaseret Innovation”. Erfaringer fra andre steder i Danmark, hvor man har kørt lignende forløb, viste en konkret økonomisk fortjeneste, ved at bruge denne innovationsmetode. Det lagt sammen med den meget store fokus der er i dagens Danmark, gav et klart billede af at denne metode, med stor fordel, også kunne bruges af fødevareproducenter, samt tilstødende erhverv.

Vi startede kursusrækken i efteråret, og de virksomheder der mødte op, havde alle en stor interesse i at tænke nye veje for at få vækst og øget konkurrenceevne i de respektive virksomheder. Efter 5 hele dage, hvor alle havde været igennem mange forskellige vinkler og syn på der hver især virksomhed sluttede kurserne af med en præsentation for en jury der bestod af førende eksperter i oplevelsesbaseret forretningsudvikling, blandt andet Professor Jon Sundbo RUC og Alfred Josefsen (Tidligere Direktør i Irma), som gav deres bud på hvordan hverdagen vil komme til at se ud for de nyudviklede initiativer de respektive virksomheder havde præsenteret.

Grundlæggende om det første kursus forløb i ” Oplevelsesbaseret Forretningsudvikling” kan siges kort – ”Sjællandske fødevarevirksomheder skal skabe erhvervsudvikling gennem innovation” , men hvis det skal uddybes nærmere vil det lyde nogle lunde som dette.

Sild, brød og chokolade fremstillet af sjællandske producenter skal udvikles til højværdiprodukter og give forbrugerne oplevelser, der rækker ud over den gode smag i munden, mener forskere fra Roskilde Universitet.

Til hverdag har Lykkeberg Sild i Hørve i Vestsjælland, bake-off-virksomheden Panesco i Vipperød ved Holbæk og Friis-Holm Chokolade fra Lejre ved Roskilde, ikke meget til fælles. Men det har de, når de deltager i en række innovationsdage arrangeret af Roskilde Universitet (RUC) i forbindelse med Region Sjællands 30 millioner store og hidtil største fødevaresatsning. Her bliver alle udfordret og opfordret til at nytænke deres produkter og markedsføring med det mål for øje at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i regionen

”Vi ved, at fremtidens forbrugere kræver unikke oplevelser og gerne vil betale for dem, men alt for mange virksomheder har en traditionel tilgang til produktion og afsætning,” siger Jon Sundbo, professor i erhvervsøkonomi og innovation på RUC.

Virksomhederne skal lære at se på deres egne ydelser med forbrugernes øjne. Det får de konstruktive indspark til, blandt andet på en innovationsworkshop, hvor de præsenterer deres ideer for et ekspertpanel bestående af Jon Sundbo, professor i erhvervsøkonomi og innovation på RUC, Torsten B. Jacobsen, ophavsmand bag Læsø Sydesalt og direktør for Zonen for Madkultur samt fra Alfred Josefsen, tidligere direktør i Irma og kendt dommer i DR’s tv-serie Væxtfaktor.

Der er god respons til virksomhederne fra Alfred Josefsen:

“I dag har jeg hørt om produkter, der er af høj kvalitet, bæredygtige, økologiske og transparente. Det passer som fod i hose med det, jeg tror, at man skal satse på i Danmark, når vi taler udvikling af fysiske produkter og det er også det, der kendetegner konkurrenceparametrene på eksportmarkedet.”

En af de fremmødte virksomhedsledere, Mikkel Friis-Holm fra Friis-Holm Chokloade, fortalte om sine planer om at opføre en chokoladefabrik i Danmark og frem kom det også, at Friis-Holm i oktober blev hædret med en sølvmedalje ved The International Chokolate Awards. Det fik Alfred Josefsen til at løfte øjenbryn.

“Tænk, at der findes en i Danmark, der laver verdens næstbedste chokolade. Det vidste jeg ikke, før jeg trådte ind ad døren her. Det kan jeg godt forestille mig kan skaleres op. Det er blandt ildsjæle, der kæmper en passioneret kamp for deres unikke produkter, at der er potentiale for nye innovative forretningsmodeller, der kan skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark,” lød det fra Alfred Josefsen.

Om RUC’s innovationstiltag fortæller en af de andre deltagere, Sabine Bendix Gosden, bestyrelsesformand i Lykkeberg Sild, dog uden endnu at ville løfte sløret for virksomhedens nye forretningsplan:

”Vi er normalt 100 procent fokuserede på driften. Uden det her projekt ville vi aldrig have fået hele fem dage til at arbejde med innovation i virksomheden men det er ekstremt vigtigt i en tid med så store udfordringer som nu.”

Fra bake-off-virksomheden Panesco, der netop har underskrevet sin første kontrakt baseret på det nye forretningskoncept: Selvbetjeningsbagerier i supermarkedskæder, udtaler Business Support Manager, Brian Algreen: ”Vi har brugt innovationsforløbet som en tragt, hvor vi gradvist har fået skærpet vores ide, der inden da pegede i alt for mange retninger,” siger Brian Ahlgreen.

Hvordan kan de mange fødevaremarkeder og events i Region Sjælland skabe vækst og brandingværdi for de mange udstillere, samt det kulinariske erhverv generelt? – Det kan det ved at give erhvervsrettet hjælp til de frivillige kræfter der står bag en masse af regionens fødevaremarkeder og events, så de mange gode initiativer forbliver et stort aktiv for den gastronomiske farverige palet der stråler over Region Sjælland året igennem.

I kraft af ovenstående besluttede vi os for at lave et seriøst tilbud til denne gruppe, hvor vi både skulle arbejde strategisk med oplevelses innovation, give input og metoder til at hver især kunne lave en forretningsmodel der var økonomisk bæredygtig.

Denne Kursusrække startede med en dag hvor vi havde fået mange forskellige ildsjæle til at komme og sprede ud af deres erfaring. Af dem kan vi blandt andet nævne Esben fra Roskilde Festivalen, Michael der er ankermanden bag den succesfulde gastronomiske udvikling på Sydfyn. Den efterfølgende gang fik vi vores kollegaer fra Ålborg Universitet til at komme og arbejde en dag med forskellige metoder og modeller for forretningsmodeller. Sidste gang satte Berit, Søren og Jesper fokus på strategisk udvikling af oplevelser, samt hvad kunderne vil have og hvordan du sikre dig, at de har en grundlæggende god helhedsoplevelse med hjem. Her den sidste gang skal der fremlægges et bud fra hvert deltagende marked eller event, som så skal have feedback og sparring fra deres medkursister, samt det RUC’s team. Derudover vil si se hvordan vi i fremtiden understøtter og holder fremdriften intakt – ved nye arbejdsgrupper, paraply organisation eller hvad de enkelte nu syntes giver mening i deres hverdag – Deltagerne i forløbet for markeder og events har nu haft mulighed for at se deres aktivitet efter i sømmene, samt har de haft stærk faglig sparring og supervision til rådighed, så de har fået en værdiskabende viden med i det fremtidige arbejde med diverse Markeder og events.

Vores viden og erfaringer bliver forankret og formidlet til glæde for andre i fremtiden – For at de mange erfaringer og den værdifulde viden forbliver, har RUC tilknyttet 3 Phd studerende, nemlig Safania, Søren og Morten, der alle 3 har hver deres område som de efterfølgende skal dokumenterer i for af en PHD afhandling.

Vi er nået langt, men der er mere –

Ud over de ovennævnte udbytterige initiativer har RUC medarbejdere, blandt andet Berit og Jesper arbejdet med specielle opgaver der hver især styrker regionens gastronomiske profil. Vi kan blandt andet nævne en kommende fødevare fyrtårn på Midtsjælland, med Osted Mejeri i spidsen.

I den sydlige del af regionen er der et allerede kendt fyrtårn, nemlig Knuthenlund. De havde i 2012 en banebrydende ny aktivitet – ” Native Cooking”, som allerede har givet genlyd ud over landets grænser, også til gavn for andre fødevareproducenter på Lolland & Falster. GRO er i gang med at give sparring til en helhedsplan for eventen, samt hjælpe med hvordan eventen kan udvikles endnu mere, så endnu flere af de omkringliggende fødevareproducenter får en gavnlig effekt af succesen.

Præstø Madmarked starter op i starten af Maj, og RUC/GRO er med til at støtte op med diverse innovationskompetencer. Det er et tiltag der i den grad er banebrydende for tilgængeligheden af lokale fødevare, og måske findes løsningen på den udfordring omkring tilgængelighed generelt med dette tiltag. Derudover er der mange synergier der har potentiale for videreudvikling i forbindelse med føromtalte madmarked. RUC kommer til at være facilitator for rejsen, hvor de mange forskellige led i værdikæden, skal finde hver deres rolle, og hvor de kan byde ind, samt hvor de kan få en gevinst

Året 2013 er i fuld gang, og mange nye spændende ting venter i kulissen – Vi vender snart tilbage med flere spændende beretninger fra vores hverdag i felten og på universitetet

Skriv en kommentar

Grønne regionale madoplevelser | kontakt Lis Andresen på la@greencenter.dk og telefon 20 47 74 49 | se også siden kontakt